IHE / RSS News / PAE news / Informacja o stypendiach za wyniki w nauce

Informacja o stypendiach za wyniki w nauce

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2011/2012 na wydziale MEiL przyjęto, że stypendium przyznawane będzie na jeden semestr (czyli stypendia pobierane obecnie kończą się, zaczynamy procedury kwalifikacyjne na semestr letni 2011/12).

15/02/2012 12:43 pm
23/02/2012 1:17 pm