IHE / RSS News / PAE news / Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne

Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne

Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne od sem. let. r. ak. 2012/2013, sem. zim. r. ak. 2013/2014 i później.

11/07/2013 10:08 am
19/07/2013 10:17 am