IHE / RSS News / PAE news / Godziny dziekańskie w poniedziałek

Godziny dziekańskie w poniedziałek

W dniu 30 maja br. (poniedziałek) w związku z uroczystościami pogrzebowymi Ś.P. Profesora Jerzego Maryniaka ogłaszam na Wydziale MEiL godziny dziekańskie od 10.45 do 15.00-ej.

26/05/2011 10:17 pm
03/06/2011 10:17 pm