IHE / RSS News / PAE news / Fizyka Inżynierska II

Fizyka Inżynierska II

Studenci, którzy zapisali się na przedmiot Fizyka Inżynierska II (NS660) proszeni są o kontakt z prof. Tomaszem Wiśniewskim (ITC, pok. 203 A, email: Tomasz.Wisniewski@itc.pw.edu.pl) w sprawie ustalenia terminu zajęć.

27/02/2013 12:32 pm
07/03/2013 1:17 pm