IHE / RSS News / PAE news / Erasmus+ wyniki

Erasmus+ wyniki

Studenci, którzy maja uwagi odnośnie rezultatów rekrutacji lub chcieliby zgłosić rezygnację/odwołanie są proszeni o przesłanie maila na adres krozycka@meil.pw.edu.pl w dniach 19-21 marca 2018. Maile przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

16/03/2018 3:02 pm
24/03/2018 4:17 pm