IHE / RSS News / PAE news / Erasmus ostateczne wyniki

Erasmus ostateczne wyniki

Do studentów/ To students,

W załączniku znajduje się pełna lista kwalifikacji do programu Erasmus+. Nominacje będę wysyłane sukcesywnie od jutra.

You can find the enrolment list of Erasmus+ qualifications in attachment. The information to partner universities will be sent from tomorrow.

04/04/2016 1:36 pm
12/04/2016 2:17 pm