IHE / RSS News / PAE news / Erasmus 2011/2012 - Wyniki Rekrutacji

Erasmus 2011/2012 - Wyniki Rekrutacji

Dodatkowa rekrutacja na pozostałe miejsca będzie przeprowadzona w maju. Zgłoszenia będą rozpatrywane w zależności od daty złożenia w maju.

25/03/2011 2:28 pm
28/07/2011 3:17 pm