IHE / RSS News / PAE news / Egzaminu N Turbiny parowe

Egzaminu N Turbiny parowe

Egzamin poprawkowy dla osób które uzyskały ocenę N z przedmiotu „Turbiny parowe”.

04/04/2013 2:15 pm
12/04/2013 2:17 pm