IHE / RSS News / PAE news / Egzamin z Mechaniki Płynów I

Egzamin z Mechaniki Płynów I

Uwaga!
Egzamin z Mechaniki Płynów I odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18.15 w sali T1.
Poprawa niezaliczonego kolokwium odbędzie się po egzaminie, o godz. 20.00 w sali T1.

11/04/2018 3:49 pm
19/04/2018 4:17 pm