IHE / RSS News / PAE news / Egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III odbędzie się w terminach:

13/03/2018 2:34 pm
21/03/2018 3:18 pm