IHE / RSS News / PAE news / Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II (studia dzienne) odbędzie się w dniu 19.04.2016 (wtorek).

04/04/2016 1:30 pm
12/04/2016 2:17 pm