IHE / RSS News / PAE news / Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

odbędzie się w sobotę 10 maja 2014 o godz. 845.

14/04/2014 12:56 pm
22/04/2014 1:17 pm