IHE / RSS News / PAE news / Dziekanat Zaoczny

Dziekanat Zaoczny

Informujemy, że w dniu 5 maja 2015 Pani Izabella Szulc jest nieobecna.

Please be informed that Mrs. Izabella Szulc is absent in May 05, 2015.

05/05/2015 7:20 am
13/05/2015 8:17 am