IHE / RSS News / PAE news / Dodatkowe kolokwium z Wyposażenia Pokładowego

Dodatkowe kolokwium z Wyposażenia Pokładowego

Dnia 05.09.2016 odbędzie się dodatkowe kolokwium z Wyposażenia Pokładowego.

24/06/2016 9:18 am
02/07/2016 10:17 am