IHE / RSS News / PAE news / Dodatkowe egzaminy z języków obcych

Dodatkowe egzaminy z języków obcych

Studium Języków Obcych PW organizuje w lutym 2015 dodatkowe egzaminy:

14/01/2015 7:07 pm
22/01/2015 7:17 pm