IHE / RSS News / PAE news / Decyzje (pozytywne i negatywne)

Decyzje (pozytywne i negatywne)

dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe oraz artystyczne

13/12/2016 12:01 pm
21/12/2016 1:17 pm