IHE / RSS News / PAE news / CBEiOŚ poszukuje kandydatów do współpracy

CBEiOŚ poszukuje kandydatów do współpracy

W  Uczelnianym  Centrum  Badawczym  Energetyki i Ochrony  Środowiska Politechniki Warszawskiej rozpoczynana jest realizacja projektu badawczego: "Badanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji emisji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów  energetycznych o mocy do 300 MW" na zamówienie NCBiR.

04/10/2013 11:21 am
12/10/2013 12:17 pm