IHE / RSS News / PAE news / Biblioteka MEiL

Biblioteka MEiL

W związku z przejściem na nową wersję systemu bibliotecznego od dnia 8.05. (piątek) od godz. 14 do dnia 14.05.2015 w bibliotekach Politechniki Warszawskiej nastąpią utrudnienia w korzystaniu z usług bibliotecznych.

05/05/2015 2:52 pm
13/05/2015 3:17 pm