IHE / RSS News / PAE news / BIPOL-2 i Aircraft Design 2

BIPOL-2 i Aircraft Design 2

Podział na grupy projektowe zostanie dokonany na pierwszym wykładzie z BIPOL-2 oraz Aircraft Design-2.

Uwaga! Pierwszy wykład z Aircraft Design 2 rozpocznie się w poniedziałek 24.02.2014 o godzinie 16:15.

20/02/2014 11:20 pm
01/03/2014 12:17 am