IHE / RSS News / PAE news / BIPOL-2 Aircraft Design 2

BIPOL-2 Aircraft Design 2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 i Aircraft Design-2 odbędzie się we czwartek 11-go grudnia 2014 o godzinie 16:15 w sali NL325.

08/12/2014 3:19 pm
16/12/2014 4:17 pm