IHE / RSS News / PAE news / Aktualnie obowiązujące limity punktów ECTS

Aktualnie obowiązujące limity punktów ECTS

uprawniające do rejestracji na kolejny semestr studiów (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)

19/02/2015 10:03 pm
27/02/2015 10:17 pm