IHE / RSS News / PAE news / Akredytacja kierunku ENERGETYKA

Akredytacja kierunku ENERGETYKA

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education w uznaniu wysokiej jakości kształcenia udzieliła akredytacji kierunkowi ENERGETYKA prowadzonemu na Wydz. MEiL.

28/10/2015 7:38 pm
05/11/2015 8:17 pm