IHE / RSS News / PAE news / Aircraft Design 2

Aircraft Design 2

Spotkanie organizacyjne dla studentów planujących zaliczenie przedmiotu Aircraft Design-2 odbędzie się w poniedziałek 23 lutego od godziny 16:15 w sali NL-325. W trakcie spotkania dokonany zostanie podział na grupy projektowe.

20/02/2015 6:07 pm
28/02/2015 6:17 pm