IHE / RSS News / PAE news / 9 Krajowe Forum Wiropłatowe

9 Krajowe Forum Wiropłatowe

28 czerwca 2013 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się konferencja 9 Krajowe Forum Wiropłatowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie nr 1. Zapraszamy wszystkich do udziału (studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej).

08/05/2013 10:18 am
16/05/2013 11:17 am