IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe 5 kwietnia

Seminarium instytutowe 5 kwietnia

Seminarium instytutowe 5 kwietnia

We wtorek 5 kwietnia 2022 roku o godz 10:15 Referat na temat "Określanie dyfuzyjności cieplnej ścian budynku na podstawie badań laboratoryjnych" wygłosi dr inż. Mariusz Owczarek z Wojskowej Akademii Technicznej, (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego).

 
Seminarium będzie miało charakter wyłącznie ZDALNY.

Link do spotkania w MS Teams:Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania