IHE / IHE News / Archived news / 8 maja 2021 roku zmarł dr inż. Wiesław Glinka

8 maja 2021 roku zmarł dr inż. Wiesław Glinka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 maja 2021 roku  zmarł dr inż. Wiesław Glinka. Wieloletni pracownik Zakładu Silników Lotniczych, znakomity inżynier i specjalista w zakresie silników spalinowych, wspaniały Kolega i Przyjaciel, na którego można było zawsze liczyć

Dyrekcja i Koledzy z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

2021-05-11-11_56_49-nekrolog-WG