IHE / RSS News / News from WUT / Nagrody dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Nagrody dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową, a Minister Edukacji i Nauki wyróżnił młodych badaczy. W gronie laureatów są nasi naukowcy.

webmaster@pw.edu.pl (Bartosz Matejko)
11/12/2023 11:51 am
26/12/2023 9:17 am