IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars / Badania eksperymentalne mikronapędów rakietowych w zastosowaniach satelitarnych

Badania eksperymentalne mikronapędów rakietowych w zastosowaniach satelitarnych

Seminarium ITC z dnia 19.01.2016 - dr inż. Jan Kindracki