IHE / IHE News / Archived news / Przebudowa wejścia do ITC / podjazd dla niepełnosprawnych

podjazd dla niepełnosprawnych

Wydaje mi się dziwna koncepcja podjazdu dla niepełnosprawnych, który dzielony jest na dwie części po dwóch stronach schodów. Podjazd ma chyba za zadanie ułatwiać im życie a nie utrudniać.