IHE / About / Divisions / Division of Thermodynamics / Teaching / Winter

Winter

 
Catalogue No Version and Coordinator Subject Name Subject type
ML.ANS645 A (prof. dr hab. inż. Piotr Furmański) Advanced Heat Transfer Lect.
Tut.
ML.ANS534 A (prof. dr hab. inż. Roman Domański) Advanced Renewable Energy Sources Lect.
Tut.
ML.ANS603 A (prof. dr hab. inż. Roman Domański) Energy Sources and Conversion Lect.
Tut.
ML.ANS527 B (prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski) Energy Storage Lect.
ML.ANW128X K Engineering Diploma Seminar proj.
ML.ANW136X K Engineering Diploma Thesis proj.
ML.ANK423 A (prof. dr hab. inż. Piotr Furmański) Heat Transfer 1 Lect.
Tut.
ML.ANW127X K Intermediate Engineering Project proj.
ML.ANK491X K Intermediate Masters Project proj.
ML.NS690 A (dr inż. Marcin Bugaj) Laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych Lab.
ML.ANW138X K Master Diploma Seminar proj.
ML.ANW137X K Master Diploma Thesis proj.
ML.NS722 A (prof. dr hab. inż. Roman Domański) Nowoczesne źródła i konwersja energii odnawialnej Lect.
Tut.
ML.NS534 B (dr inż. Karolina Błogowska) Odnawialne źródła energii Lect.
Tut.
ML.ZNS534 B (dr inż. Karolina Błogowska) Odnawialne źródła energii Lect.
ML.ZNW127X K Praca przejściowa proj.
ML.ZNW130X K Praca przejściowa 2 proj.
ML.NW127X K Praca przejściowa inżynierska proj.
ML.NK491X K Praca przejściowa magisterska proj.
ML.NW136X K Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej proj.
ML.ZNW136X K Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej proj.
ML.NW137X K Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej proj.
ML.ZNW137X K Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej proj.
ML.NW128X K Seminarium dyplomowe inżynierskie proj.
ML.ZNW128X K Seminarium dyplomowe inżynierskie proj.
ML.NW138X K Seminarium dyplomowe magisterskie proj.
ML.ZNW134X K Seminarium dyplomowe magisterskie proj.
ML.ANS599A A (prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski) Statistical and Nonequilibrium Thermodynamics Lect.
IM.SIK311 A (dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW) Termodynamika Lect.
ML.ZNK414 D (dr inż. Karol Pietrak) Termodynamika Lect.
Tut.
ML.ZNK412A A (mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz) Termodynamika 2m (lab) Lab.
ML.NK411 A (mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz) Termodynamika II Lab.
ML.NK412 B (mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz) Termodynamika II Lab.
ML.NK413A A (prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek) Termodynamika III Lect.
Tut.
ML.NK414A A (prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski) Termodynamika statystyczna i nierównowagowa Lect.
Tut.
ML.ANK411 C (mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz) Thermodynamics 2 (lab) Lab.
ML.ANK413 A (prof. dr hab. inż. Piotr Furmański) Thermodynamics 3 Lect.
Tut.
ML.NS732 A (dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW) Współczesne metody akumulacji energii Lect.
ML.NS052 A (prof. dr hab. inż. Roman Domański) Wybrane problemy badawcze w zagadnieniach magazynowania energii Lect.
ML.NK423 B (dr hab. inż. Piotr Łapka) Wymiana ciepła I Lect.
Tut.
ML.NK423E A (prof. dr hab. inż. Piotr Furmański) Wymiana ciepła I Lect.
Tut.
ML.ZNK423 C (dr inż. Karolina Błogowska) Wymiana ciepła I Lect.
Tut.
ML.NS590 A (dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW) Wymiana ciepła III Lect.
Tut.
ML.NS645 B (dr hab. inż. Piotr Łapka) Zaawansowana wymiana ciepła Lect.
Tut.