IHE / IHE News / Archived news / Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Guzka w konkursie Veolia Energia Warszawa

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Guzka w konkursie Veolia Energia Warszawa

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Guzka w konkursie Veolia Energia Warszawa

Student Wydziału MEiL PW  Michał Guzek  za pracę inżynierską pt. „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej” uzyskał pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Opiekunem pracy ze strony Wydziału MEiL PW był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii (ZRUE).

II miesce w konkursie zajął Mateusz Pękalski za pracę  „Analiza modernizacji układu cieplnego w ciepłowni w Ostrowcu Świętokrzyskim - instalacja turbiny przeciwprężnej” (promotor - dr inż. Grzegorz Niewiński z Zakładu MUE) a III miesce – Wiktor Krzyczkowski z pracę  „Elementy optymalizacji elektroenergetycznej sieci prosumenckiej z magazynami energii elektrycznej”  (promotor - dr inż. Sławomir Bielecki z Zakładu ZRUE).

Zgodnie z regulaminem konkursu Laureat  otrzymuje nagrodę główną w wysokości 5000 zł, zdobywca 2 miejsca – 3000 zł a trzeciego miejsca -2000zł

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 30 maja 2017 roku w ITC PW. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele firmy Veolia Energia Warszawa, Komisji Konkursowej  (z PW dr inż.Maciej Chorzelski z Wydziału IBHIS i dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW z Wydziału MEiL),  studenci i pracownicy.  Ze strony władz  Wydziału MEiL w uroczystości udział wzięli Prodziekan prof.dr hab inż. Maciej Jaworski i  Dyrektor ITC  prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.

z0
z1
z2