IHE / Research / Chancellor Grants

Chancellor Grants

No MANAGER Subject Date
1 mgr inż. PAWEŁ ZARĘBA Badanie zjawisk zachodzących na linii styku trzech faz ze szczególnym uwzględnieniem napięcia liniowego. 1992-11-10 - 1993-06-30
2 mgr inż. DARIUSZ WIERZBICKI Eksperymentalne badanie skraplaczy i obliczenia numeryczne. 1992-11-10 - 1993-06-30
3 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA Wpływ wybranych parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni na oszczędnośc paliwa, z uwzględnieniem strat przesyłu. 1992-11-10 - 1993-06-30
4 dr hab. PIOTR FURMAŃSKI Zastosowanie teorii mieszanim do opisu przewodzenia ciepła w kompozytach. 1992-11-10 - 1993-06-30
5 prof. nzw. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie procesów obróbki cieplnej promieniowaniem laserowym. 1993-08-23 - 1994-05-31
6 dr inż. KRZYSZTOF OSTROWSKI Badanie stabilności zdyspersowanego przepływu ciecz-gaz. 1993-08-23 - 1994-05-31
7 dr inż. KRZYSZTOF BADYDA Modelowanie wybranych procesów cieplno-przepływowych w energetycznych instalacjach gazowo-parowych. 1993-08-23 - 1994-05-31
8 doc. dr MARIAN KIEŁKIEWICZ Zbadanie dokadności rozwiązań równań dynamiki aerozoli uzyskanych przy zastosowaniu metody momentów i przedstawienie wyników w publikacjach. 1993-08-23 - 1994-05-31
9 mgr inż. MAREK MOŚCICKI Weryfikacja modeli stabilizatora ciśnienia reaktora typu PWR. 1993-12-06 - 1994-05-31
10 mgr inż. KONRAD ŚWIRSKI Modelowanie własności dynamicznych turbiny gazowej. 1994-06-23 - 1995-05-31
11 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA Możliwość zwiększenia mocy szczytowej bloku energetycznego poprzez akumulację energii w układzie regeneracji. 1994-06-23 - 1995-06-30
12 dr hab. inż. PIOTR FURMAŃSKI Wpływ wewnętrznych źródeł ciepła na termiczne zachowanie się kompozytów. 1994-06-23 - 1995-05-31
13 dr TOMASZ WARTANOWICZ Wymiana ciepła w termoelektrycznych układach chłodzenia. 1994-06-23 - 1995-06-30
14 prof. nzw. dr hab. JANUSZ LEWANDOWSKI Opracowanie oprogramowania do celów tworzenia i wdrażania kompleksowych, rozproszonych systemów sterowania i zarządzania w zakładach energetycznych. 1994-07-04 - 1995-09-30
15 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badanie reakcyjnych grup stopni turbinowych. 1995-06-07 - 1996-05-31
16 prof. nzw. dr hab. JANUSZ LEWANDOWSKI Wpływ dyskretyzacji układu przepływowego turbiny parowej na wyniki symulacji procesów nieustalonych. 1995-06-07 - 1996-05-31
17 prof. dr hab. JÓZEF PORTACHA Wpływ zanieczyszczenia oraz zmniejszenia powierzchni podgrzewaczy regeneracyjnych niskoprężnych na zużycie paliwa w kondensacyjnym bloku energetycznym. 1995-06-07 - 1996-05-31
18 prof. nzw. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Wykonanie komputerowej bazy danych materiałowych wspomagającej badania naukowe i obliczenia inżynierskie. 1995-06-07 - 1996-05-31
19 dr inż. MICHAŁ MIKOŚ Optymalizacja przepływu strugi ochronnej przy natryskiwaniu plazmowym. 1996-05-24 - 1997-05-31
20 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badania właściwości cieplnych struktur wielowarstwowych nakładanych plazmowo na części maszyn oraz procesów cieplnych w tych strukturach przy ich obciążaniu gigantycznymi strumieniami ciepła. 1997-05-14 - 1998-05-31
21 dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Badanie dynamiki spalania w silniku tłokowym. 1997-05-14 - 1998-05-31
22 dr inż. ZBYSŁAW PLUTA Słoneczne pasywne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej. 1997-05-14 - 1998-05-31
23 prof. dr hab. JÓZEF PORTACHA Wpływ regularności ilości ciepła u odbiorców na zużycie paliwa i koszty wytwarzania ciepła w elektrociepłowni zawodowej. 1997-05-14 - 1998-06-30
24 prof. nzw. dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Zastosowanie metody objętości skończonych w analizie i optymalizacji efektywności procesu spalania w komorze o stałej objętości. 1997-05-14 - 1998-05-31
25 dr inż. ZBYSŁAW PLUTA Analiza komputerowa charakterystyk kolektorów promieniowania słonecznego i słonecznych instalacji podgrzewu wody z uwzględnieniem wspomagania projektowania tych urządzeń. 1998-06-03 - 1999-05-31
26 dr inż. MARIAN GIERAS Badania porównawcze wpływu różnych proszków gaśniczych na parametry wybuchu pyłowego. 1998-06-03 - 1999-05-31
27 dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Badanie procesu tłumienia wybuchów pyłowych z wykorzystaniem wody. 1998-06-03 - 1999-05-31
28 dr inż. JACEK BZOWSKI Badanie własności równowagowych i tansportowych gazów prostych i ich mieszanin. 1998-06-03 - 1999-05-31
29 mgr inż. MAREK REBOW Budowa stanowiska do weryfikacji kodów numerycznych symulujących złożone procesy wymiany ciepła w układach do akumulacji energii w przemianach fazowych. 1998-06-03 - 1999-05-31
30 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Kompleksowe badania nowego dwustopniowego systemu spalania. 1998-06-03 - 1999-05-31
31 prof. nzw. dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Modelowanie matematyczne wtrysku gazu do komory o stałej objętości. 1998-06-03 - 1999-05-31
32 prof. dr hab. inż. WALDEMAR JĘDRAL Opracowanie podstaw racjonalnego wprowadzania regulacji parametrów i dostosowania pomp sieciowych w elektrociepłowniach w nowych warunkach pracy sieci ciepłowniczych. 1998-06-03 - 1999-05-31
33 mgr inż. JANUSZ KLAMMER Optymalizacja procesu spalania w dwupaliwowych komorach kotłów grzewczych. 1998-06-03 - 1999-05-31
34 dr inż. KRZYSZTOF KARAŚKIEWICZ Oszczędność energii oraz wzrost niezawodności działania pomp wirowych w przemyśle i gospodarce komunalnej w wyniku zastosowania nowatorskich uszczelnień wirników. 1998-06-03 - 1999-05-31
35 prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ BRODOWICZ Pomiar rozkładu oporów osadów w pęku rur skraplacza energetycznego. 1998-06-03 - 1999-05-31
36 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILLER Uzupełnione prawo Flugla-Stodoli - uogólnione charakterystyki grup stopni turbinowych. 1998-06-03 - 1999-05-31
37 prof. nzw. dr hab. JÓZEF PORTACHA Wpływ temperatur wody sieciowej i sposobu regulacji mocy ciepłowniczej na skumulowaną oszczędność paliwa w elektrociepłowni jądrowej. 1998-06-03 - 1999-05-31
38 dr inż. JAN BAGIŃSKI Założenia organizacyjne i programowe Interdyscyplinarnego Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Warszawskiej. 1998-10-06 - 1999-07-31
39 dr inż. MARIAN GIERAS Badania skuteczności tłumienia wybuchu pyłowego za pomocą różnych proszków gaśniczych. 1999-06-01 - 2000-06-30
40 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie procesów niskotemperaturowej akumulacji energii (cold storage). 1999-06-01 - 2000-06-30
41 dr inż. KRZYSZTOF BADYDA Modele dynamiki złożonych obiektów energetycznych - porównanie i weryfikacja. 1999-06-01 - 2000-06-30
42 dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Modelowanie procesu rozwoju wybuchów pyłowych w przestrzeni zamkniętej. 1999-06-01 - 2000-06-30
43 prof. nzw. dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Obliczeniowa diagnostyka procesów spalania mieszanin gazowo-powietrznych. 1999-06-01 - 2000-06-30
44 prof. dr hab. WALDEMAR JĘDRAL Opracowanie metod racjonalnego doboru, poprawy dostosowania i wyboru sposobu regulacji pomp w gospodarce komunalnej. 1999-06-01 - 2000-06-27
45 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA Opłacalność indywidualnych i scentralizowanych źródeł ciepła z uwzględnieniem zmodyfikowanych wykresów obciążeń spowodowanych zmianami w układach regulacji. 1999-06-01 - 2000-06-30
46 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILLER Układ wodorowej turbiny gazowej. 1999-06-01 - 2000-06-30
47 mgr inż. ADAM TWAROWSKI Zintegrowany system zasilania energetycznego osiedla mieszkalnego. Koncepcja systemu i opis matematyczny. 1999-06-01 - 2000-06-30
48 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Rakietowe i powietrzne napędy kosmiczne. 1999-12-01 - 2000-06-30
49 prof. dr hab. JÓZEF PORTACHA Analiza wpływu obniżenia temperatury wody sieciowej w systemie ciepłowniczym na oszczędność paliwa i wzrost mocy elektrycznej w elektrociepłowni 2000-06-08 - 2001-06-27
50 mgr inż. TOMASZ LEŻAŃSKI Badania dynamiki samozapłonu mieszanin węglowodorowo-powietrznych w niskich temperaturach (600<1100 K) 2000-06-08 - 2001-06-27
51 mgr inż. JERZY KUTA Model matematyczny kotła parowego do zastosowania w symulatorze cyfrowym 2000-06-08 - 2001-06-27
52 prof. nzw. dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Modelowanie i optymalizacja procesów spalania w silnikach tłokowych z recyrkulacją spalin i reformowaniem paliwa 2000-06-08 - 2001-06-06
53 prof. nzw. dr hab. JERZY BANASZEK Modelowanie numeryczne i werfikacja doświadczalna procesów wymiany ciepła w wysokotemperaturowych izolacjach termicznych 2000-06-08 - 2001-06-27
54 prof. dr hab. WALDEMAR JĘDRAL Modelowanie numeryczne przepływu przez krótkie pierścieniowe szczeliny wzdłużne 2000-06-08 - 2001-06-11
55 dr inż. PAWEŁ SKOWROŃSKI Niezawodność i dyspozycyjność urządzeń i podukładów w ocenie efektywności modernizacji złożonych systemów energetycznych-celowość analiz szczegółowych i sposób ich wykonywania 2000-06-08 - 2001-06-28
56 prof. dr hab. PIOTR WOLAŃSKI Numeryczna symulacja wpływu procesu wydzielania ciepła na powierzchni kanału na propagację fali detonacyjnej 2000-06-08 - 2001-06-27
57 prof. nzw. dr hab. PIOTR FURMAŃSKI Opracowanie metody pomiaru przewodności cieplnej materiałów bardzo dobrze przewodzących 2000-06-08 - 2001-06-27
58 dr hab. RUDOLF KLEMENS Symulacja numeryczna procesu propagacji wybuchu mieszanin gazowych w kanałach w obecności przeszkód 2000-06-08 - 2001-04-27
59 prof. dr hab. PIOTR WOLAŃSKI Badania zapłonu w warunkach mikrografitacji 2002-05-29 - 2003-01-31
60 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Zintegrowane Laboratorium Technik Słonecznych 2002-09-16 - 2003-05-31
61 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badania inicjacji warstw materiałów wysokoenergetycych przez detonację gazową 2003-06-16 - 2003-12-31
62 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badanie układów energetycznych z ogniwem paliwowym SOFC 2003-06-16 - 2003-12-31
63 prof. dr hab. JANUSZ LEWANDOWSKI Metody diagnozowania sranu cieplno-przepływoego turbozespołu 2003-06-16 - 2003-12-31
64 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Satelita studencki Young Engineers' Satellite 2 2003-06-16 - 2003-12-31
65 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Wizualizacja pola magnetycznego w warunkach mikrografitacji 2003-06-16 - 2003-12-31
66 dr inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI Badanie procesów wymiany ciepła w wybranych elementach silników tłokowych 2003-07-09 - 2003-12-31
67 dr inż. ZBIGNIEW GUT Komputerowa tomografia pojemnościowa w procesach spalania 2003-07-09 - 2003-12-31
68 prof. dr hab. TADEUSZ RYCHTER Opracowanie do podęcznika akademickiego pt. "Teoria silników tłokowych" 2003-07-09 - 2003-12-31
69 prof. dr hab. inż. JERZY BANASZEK Opracowanie monografii nt. Modelowanie procersów transportu w ochładzanych i krzepnących układach jednoskładnikowych i binarnych 2004-05-11 - 2004-12-31
70 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Siły przylegania cieczy w warunkach mikrograwitacji 2004-05-11 - 2004-12-31
71 prof. dr hab. inż. WALDEMAR JĘDRAL Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez powiększenie sprawności pomp wirowych 2004-05-11 - 2004-12-31
72 dr inż. MARIAN GIERAS Badania oddziaływania wody na płomień gazowy i pyłowy 2005-03-17 - 2005-12-31
73 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI SKN Budowa studenckiego satelity typu Cubesat 2005-03-17 - 2005-12-31
74 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA SKN Efekty termodynamiczne, ekologiczne i ekonomiczne, zmiany struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej. 2006-05-22 - 2006-12-31
75 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI SKN Astronautyczne - Budowa podzespołów do satelity PW-Sat. 2007-04-16 - 2007-12-31
76 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA SKN Energetyków - Badania efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracji. 2007-04-16 - 2007-12-31
77 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK SKN Międzywydziałowe SAE - Optymalizacja małych BSL w oparciu o wyniki badań w locie. 2007-04-16 - 2007-12-31
78 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI SKN Astronautyczne - Bezsilnikowy System Deorbitacyjny. 2008-04-18 - 2008-12-31
79 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA SKN Energetyków - Jaka Elektrownia Jądrowa dla Polski? 2008-04-18 - 2008-12-31
80 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK SKN Międzywydziałowe SAE - Badanie wytrzymałości skrzydła małego bezpilotowego statku powietrznego. 2008-04-18 - 2008-12-31
81 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI SKN Astronautyczne - Modernizacja Robota Marsjańskiego "Skarabeusz" 2009-04-16 - 2009-12-31
82 prof. dr hab. inż. JÓZEF PORTACHA SKN Energetyków - Wykorzystanie odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Warszawie. 2009-04-16 - 2009-12-31
83 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK SKN Międzywydziałowe SAE - Stabilizacja lotu małego bezpilotowego statku powietrznego z wykorzystaniem aktywnego sterowania. 2009-04-16 - 2009-12-31
84 prof. dr hab. inż. ROMAN DOMAŃSKI UPB Nowe materiały funkcjonalne do chłodnic układów elektronicznych. 2009-04-16 - 2010-03-31