IHE / IHE News / Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk

Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk

Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk
2022-12-24 17_11_21-Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk _ Ogłoszenia ITC _ ITC _ eZ Publish - ITC A

Organizacja The World Renewable Energy Network przyznała profesor Dorocie Chwieduk nagrodę  Life Pioneer Award w uznaniu wybitnych osiągnięć w promowaniu energii odnawialnej na całym świecie.

20-ty światowy Kongres World Renewable Energy, 26-30 lipca 2021 roku, Lizbona

Dorota Chwieduk - nagroda