IHE / Archives / Doktoraty / 2000-2010

2000-2010

L.P. Imię i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
200 Adam SMYK Wpływ parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni jądrowej na oszczędność paliwa w systemie paliwowo-energetycznym 2000 Dr hab. Józef Portacha
201 Artur RUSOWICZ Analiza wpływu stężenia tlenu w strudze plazmy przy natryskiwaniu powłok z proszków utleniających się 2000 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
202 Attya Ahmed Abou Bakr Abou ZAID Neutron multiplication method for meaurement of the amount of fissile isotopes in the spent fuel 2000 Prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski
203 Bernard SZATAN Dynamika wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych w przestrzeni zamkniętej 2000 Dr hab. Rudolf Klemens
204 Said Hamid AHMAD Metoda optymalnego doboru i zmniejszania kosztów eksploatacji pomp w przepompowniach 2001 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
205 Rafał JARNICKI Analiza teoretyczna intensyfikacji procesu spalania w silniku ZI za pomocą strugi gazu 2001 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
206 Nikołaj UZUNOW Wpływ dyskretyzacji układu przepływowego turbiny parowej na wyniki symulacji procesów nieustalonych 2001 Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
207 Marek REBOW Badanie procesów konwekcji swobodnej w obszarze stopionym dla wybranych geometrii 2001 Prof. dr hab. Roman Domański
208 Piotr KOSIŃSKI Modelowanie matematyczne procesu wybuchu mieszaniny pyłowo-gazowych w kanałach o różnej geometrii 2002 prof. nzw. dr hab. inż. Rudolf Klemens
209 Zbigniew GUT Badanie efektywności spalania mieszanin uwarstwionych w komorze bi-modalnej 2002 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
210 Paweł BOCIAN Metoda pomiaru lokalnej, szybkozmiennej koncentracji paliwa gazowego w modelowych komorach spalania 2002 prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
211 Wojciech BUJALSKI Metoda rozdziału obciążeń w układach energotechnologicznych sterowanych przy wykorzystaniu systemów rozproszonych (DCS) 2002 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
212 Stanisław KIRYK Badanie układu wodorowej turbiny gazowej 2002 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
213 Małgorzata HELWIG Wpływ impregnacji ognioochronnej na zapalność drewna i materiałów drewnopochodnych od promieniowania 2002/2003 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
214 Jerzy KUTA Model matematyczny kotła parowego zintegrowany z rozproszonym systemem sterowania 2003 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
215 Adam RUCIŃSKI Analiza plazmowej metody destrukcji odpadów chłodniczych 2003 prof. dr hab. inż. Jerzy Sado
216 Karolina BŁOGOWSKA Badanie wpływu konwekcji swobodnej na przebieg procesu zmiany fazy w skondensowanych układach binarnych 2003 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
217 Robert PANOWICZ Modelowanie procesu spalania metodą punków swobodnych 2003 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
218 Shengjun Zhong Modeling and Numerical Simulation of Coal Dust-Air Explosions 2003 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
219 Wiesław Glinka Zapłon paliwa stałego przez promieniowanie 2004 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
220 Grzegorz Jarmoszewicz Optymalizacja pracy elektrociepłowni przemysłowej z uwzględnieniem dynamiki zmian obciążenia 2004 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
221 Jarosław Milewski Badanie układów energetycznych z ogniwem paliwowym SOFCs 2004 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
222 Arkadiusz Kobiera Badanie inicjacji warstw materiałów wysokoenergetycznych przez detonację gazową 2004 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
223 Osama Ghazal Modelowanie matematyczne roboczego cyklu oraz emisji NOx i sadzy w silniku o zapłonie samoczynnym z komorą wstępną 2004 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
224 Olaf Kopczyński Metoda diagnozowania stanu cieplno - przepływowego turbozespołu parowego 2004 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
225 Jerzy Kołtyś Metoda wyznaczania przewodności cieplnej oparta na numerycznym rozwiązywaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła 2004 prof. dr hab. inż. Roman Domański
226 Marek Sutkowski Analiza teoretyczna wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku metanu do silników o zapłonie iskrowym 2005 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
227 Paweł Oleszczak Badanie dynamiki tłumienia wybuchów pyłowych za pomocą wody 2005 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
228 Paweł Olszewski Analiza pracy długoterminowego, gruntowego magazynu energii z regeneracją sezonową 2005 prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta
229 Piotr Świecki Metoda oceny rentowności inwestycji w elektrociepłowniach z uwzględnieniem niezawodności głównych urządzeń 2006 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
230 Przemysław Żydak Dynamika rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową 2006 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
231 Dorota Oleszczak Analiza wpływu spalania paliw kopalnych na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze 2006 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
232 Paweł Mazuro Silniki tłokowe o osi cylindrów równoległej do osi wału - teoria i praktyka 2006 prof. dr hab. inż. Tadeusz Rychter,
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
233 Paweł Kalbarczyk Metoda optymalizacji pracy systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem prognozy zapotrzebowania na ciepło 2006 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
234 Mohammed Elhsnawi Ignition of gaseous fuel-oxygen mixtures by hot inert gas injection 2006 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
235 Dariusz Klimkiewicz Badanie systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
236 Adam Janiszewski Badanie kinetyki spalania cząstek stałych w samochodowym filtrze spalin 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
237 Jacek Sałaciński Dobór parametrów projektowych układów hybrydowych z ogniwem typu MCFC 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
238 Rafał Laskowski Opracowanie modeli matematycznych dla określania stanu cieplno-przepływowego turbiny parowej i wymiennika ciepła 2007 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
239 Grzegorz Niewiński Badania własności dynamicznych turbozespołu parowego dużej mocy 2007 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
240 Jacek Szymczyk Badanie przepływu w krótkich pierścieniowych szczelinach wzdłużnych 2007 prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
241 Jan Kindracki Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne procesu inicjacji wirującej detonacji gazowej 2008 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
242 Piotr Krawczyk Badanie procesow cieplno - przeplywowych w suszarni slonecznej osadow sciekowych 2009 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
243 Mirosław Seredyński Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego 2010 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek