IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Futyma Kamil

Kamil FUTYMA

  kamil.futyma@pw.edu.pl
  ul. Nowowiejska 21/25, pokój 404, 00-665 Warszawa                                                              
tel
  22 234 52 13
 
   

  

industry
  Wsparcie partnerów przemysłowych
     
 
ebs
 • Modelowanie matematyczne:
  • maszyn i urządzeń energetycznych
  • układów siłowni cieplnych
  • układów elektrociepłowni przemysłowych
  • sieci ciepłowniczych i przemysłowych sieci parowych
 • Analizy danych procesowych
 • Koncepcje modernizacji instalacji energetycznych
 
analisys
 • Audyty oraz poprawa efektywności energetycznej
     
 
Draft
 • Transfer dokumentacji technicznej 2D -> 3D
     
 
Science
 • Projektowanie, wykonanie i dostawa detali do stanowisk laboratoryjnych i badawczych
     
consulting
  Szkolenia
 
ebs
 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych w programach:
  • Ebsilon Professional (we współpracy z FLEXTEK)
  • GateCycle
  • Aspen Hysys
adults-analysis-brainstorming-1661004 (1)
     
 
analisys2
 • Wsparcie obliczeń inżynierskich w Microsoft Excel                                                

 

mind
  Dydaktyka
 
idea
 • Pomysły na prace dyplomowe i przejściowe (niebawem nowa lista proponowanych tematów i zagadnień do rozwiązania)
 
consulting
 • Konsultacje
  • po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu
  • osobiście lub przez Skype
 
lecture
bib
  Ważniejsze publikacje
 

Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2 single Molten Carbonate Fuel Cell

J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, J Kucowski, R Bernat

International Journal of Hydrogen Energy 39 (3), 1558-1563

Off-design operation of an 900 MW-class power plant with utilization of low temperature heat of flue gases

J Milewski, W Bujalski, M Wolowicz, K Futyma, J Kucowski

Journal of Power Technologies 95 (3), 221-227

Molten carbonate fuel cell operation under high concentrations of SO2 on the cathode side

J Milewski, K Futyma, A Szczęśniak

International Journal of Hydrogen Energy 41 (41), 18769-18777

Boosting the efficiency of an 800 MW-class power plant through utilization of low temperature heat of flue gases

M Wołowicz, J Milewski, K Futyma, W Bujalski

Applied Mechanics and Materials 483, 315-321

Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2 single molten carbonate fuel cell

J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, R Bernat

Applied Mechanics and Materials 376, 299-303

Utilization of flue gas low temperature heat from the power unit

K Futyma, M Wolowicz, J Milewski, W Bujalski, J Lewandowski

Rynek Energii, 74-79

Experimental investigation of CO2 separation from hard coal flue gases by 100 cm2 molten carbonate fuel cell

J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, J Kucowski, R Bernat

Applied Mechanics and Materials 302, 97-103

Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego

K Futyma, M Wołowicz, J Milewski, W Bujalski, J Lewandowski

Rynek Energii, 74-79

Operational optimization in district heating systems with the use of thermal energy storage

M Leśko, W Bujalski, K Futyma

Energy 165, 902-915

Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę organicznego obiegu Rankine'a

J Kajurek, A Grzebielec, W Bujalski, K Futyma, A Szczęśniak, Z Rudowicz

Rynek Energii

Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym

W Bujalski, K Futyma, A Grzebielec, J Milewski, J Kucowski, Z Rudowicz, ...

Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej 51

Use of gas in distributed sources in extensive heating systems

W Bujalski, K Futyma

Archiwum Energetyki 42, 69-79

A model of the novel concept liquid piston engine sourced by waste heat

W Bujalski, K Futyma, J Milewski, A Szczęśniak

MATEC Web of Conferences 240, 05003

SELECTION OF REFRIGERANTS FOR A MODIFIED ORGANIC RANKINE CYCLE

J Kajurek, A Rusowicz, A Grzebielec, W Bujalski, K Futyma, Z Rudowicz

Energy

CHP plant thermal power increase options

W Bujalski, K Futyma, M Nowicka

Rynek Energii

Influence of high concentrations of SO2 on Molten Carbonate Fuel Cell operation

J Milewski, K Futyma

WIT Transactions on Ecology and the Environment 198, 305-317

Utilization of Flue Gas Low Temperature Heat from Combined Heat and Power Unit of 100 MW

K Futyma, M Wolowicz, J Milewski, W Bujalski, R Bernat

Advanced Science Letters 19 (8), 2123-2127

Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100

R Bernat, W Bujalski, K Futyma, J Kucowski, J Milewski, M Wołowicz

Rynek Energii, 44--49

Determination of Electronic Conductance of 100 cm2 Single Molten Carbonate Fuel Cell

J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, J Kucowski, R Bernat

Applied Mechanics and Materials 346, 23-28

Conceptual design of 100 MW CHP unit which utilizes low-temperature exhaust heat

K Futyma

Instytut Techniki Cieplnej