IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rajewski Adam / Źródła i Przetwarzanie Energii - studia zaoczne

Źródła i Przetwarzanie Energii - studia zaoczne

Wyniki 2015

W załączeniu wyniki zaliczenia przedmiotu, zabezpieczone hasłem podanym na wykładzie (w razie potrzeby podam mailem).

Sześć osób uzyskało zaliczenie testu. Z tego trzy znalazły się w tej jedynej grupie, która oddała zaliczenie. Tylko te trzy osoby uzyskały zaliczenie przedmiotu.

Osoby, które są na załączonej liście - a więc te, które oddały pracę lub były na teście - otrzymują oceny N. Pozostałe osoby, po których jedynym śladem jest lista dziekańska, otrzymują oceny 2,0.

Istnieje możliwość poprawy testu jeszcze w tej sesji - w sobotę 27 czerwca o godzinie 10. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym terminie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy!

Aktualizacja: w załączeniu wyniki uwzględniające drugi termin zaliczenia, nie uwzględniają jeszcze przysłanych po terminie prac domowych.