IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Egzaminy f-gazowe

Egzaminy f-gazowe

Lista nadchodzących egzaminów f-gazowych (w tym także egzaminów dodatkowych):

  • Warszawa - 12 kwietnia 2024 r.
  • Warszawa - 20 kwietnia 2024 r.