IHE / IHE News / Archived news / Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

International Institute of Refrigeration (Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa obronioną w latach 2012-2014.

Trzech głównych zwycięzców otrzyma 500 euro nagrody oraz darmowy pobyt na Międzynarodowym Kongresie Chłodnictwa w Jokohamie (Japonia).

Konkurs organizowany jest jako jedno z wydarzeń powiązanych z Międzynarodowym Kongresem Chłodnictwa w Jokohamie. Nazwa konkursu: "ICR2015 Refrigeration for the Sustainable Cold Chain and Food Safety".

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Termin nadsyłania zgłoszeń już minął.