IHE / IHE News / Archived news / Konferencja Młodych Energetyków

Konferencja Młodych Energetyków

logookme3-male

III Ogólnopolska Konferencja

Młodych Energetyków

2013

logo_kne_male

Koło Naukowe Energetyków ma zaszczyt zaprosić na

III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków,

która odbędzie się w dniach 20. i 21. kwietnia 2013 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz integracja środowiska młodych energetyków wchodzących na ścieżkę zawodowego życia. Podczas Konferencji będą prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak ekonomiczno-biznesowych.

Referaty będą dyskutowane oraz poddawane ocenie. Nagrodą za przygotowanie najlepszych referatów jest prawo organizacji OKME IV w 2015 roku.

W razie pytań, prosimy o kontakt  z koordynatorem konferencji - Marcinem Bartosiakiem: email: konf.okme@gmail.com

Zakres konferencji obejmuje:

  •     Najnowsze projekty KNE w Platformie Informatycznej TEWI
  •     Współczesną energetykę – okiem przedstawicieli przemysłu i okiem studentów
  •     Nowoczesne projekty studenckie Kół Naukowych związane z energetyką
  •     Współpracę Kół Naukowych związanych z energetyką

 

Na Konferencji pojawią się przedstawiciele firm Wärtsilä i PwC.

Po formalnej części wydarzenia dla chętnych studentów rozpocznie się sesja testowa obejmująca test logiczny i numeryczny, które są pierwszym krokiem w procesie rekrutacji.

 Aktualne informacje na stronie:

http://www.kne.itc.pw.edu.pl/konferencje-i-wyjazdy/okme-iii