IHE / IHE News / Archived news / MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów

MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów

MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów

MEiL-stud

Wydziałowa sieć dla studentów 

W budynku ITC uruchomiona została bezprzewodowa sieć o nazwie MEiL-stud.

W systemie Android oraz iOS przy łączeniu należy wpisać hasło: 54pxZKzTyWM Hasło wpisuje się tylko raz dla jednego urządzenia.

A potem w przeglądarce hasło i login z VDO. W systemie Windows przed pierwszym połączeniem należy wykonać kilka czynności  (nie łączyć się z nią, mimo, że jest widoczna).

Szczegółowa instrukcja:

Instrukcja do pobrania w pliku docx:

Przed pierwszym połączeniem należy kliknąć w „Otwórz centrum sieci i udostępniania”   

0-View Available Networks

a następnie w „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” . W następnym oknie wybrać „Dodaj

1-Panel sterowania_Wszystkie elementy Panelu sterowania_Centrum sieci i udostępnia
 
2-Panel sterowania_Sieć i Internet_Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi

 

Następnie ręcznie utworzyć profil sieciowy jak widać poniżej

3-Program Manager

 

W oknie konfiguracyjnym należy wpisać Nazwę sieci i Klucz zabezpieczeń z zachowaniem wielkości znaków

KLUCZ WPISYWANY JEST TYLKO JEDEN RAZ DLA KAŻDEGO Z URZĄDZEŃ (TABLET, LAPTOP, SMARFON)

                               Nazwa sieci MEiL-stud                            Klucz: 54pxZKzTyWM

4-Panel sterowania_Sieć i Internet_Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi

Po wybraniu typu zabezpieczeń oraz szyfrowania zamykamy okno i pojawi się potwierdzenie dodania sieci.

5-Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

W tym momencie możemy już połączyć się z MEiL-stud. Po połączeniu zaleca się wybranie opcji Sieci firmowej

6-View Available Networks
 
7-Określanie lokalizacji sieci

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej pojawi się ostrzeżenie o niezaufanym połączeniu. Należy kliknąć „Rozumiem zagrożenie” a następnie dodać wyjątek i zaakceptować go na stałe

8-Niezaufane połączenie
 

Ostatni punk to wpisanie loginu i hasła takiego jak do VDO

9-Firewall Authentication