IHE / IHE News / Archived news / Harmonogram roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram roku akademickiego 2013/2014

 • 01.10.2013 - uroczysta inauguracja roku akademickiego
 • 02.10.2013 - początek zajęć semestru zimowego
 • 15.11.2013 - DZIEŃ PW – Godziny Rektorskie
 • 23.12.2013 - początek wakacji zimowych
 • 06.01.2014 - ostatni dzień wakacji zimowych
 • 31.01.2014 - ostatni dzień semestru zimowego
 • 01.02.2014 - egzamin uczelniany z języków obcych1
 • 01.02.2014 - początek zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 03.02.2014 - termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 16.02.2014 - ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 17.02.2014 - początek okresu rejestracyjnego
 • 23.02.2014 - ostatni dzień okresu rejestracyjnego
 • 24.02.2014 - początek zajęć semestru letniego
 • 18.04.2014 - początek wakacji wiosennych
 • 22.04.2014 - ostatni dzień wakacji wiosennych
 • 02.05.2014 - dzień wolny od zajęć
 • 16.05.2014 - Juvenalia – dzień wolny od zajęć2
 • 16.06.2014 - ostatni dzień semestru letniego
 • 17.06.2014 - egzamin uczelniany z języków obcych1
 • 17.06.2014 - początek letniej sesji egzaminacyjnej
 • 01.07.2014 - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
 • 02.07.2014 - początek wakacji letnich
 • 31.08.2014 - ostatni dzień wakacji letnich
 • 01.09.2014 - egzamin uczelniany z języków obcych1
 • 01.09.2014 - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
 • 10.09.2014 - termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 14.09.2014 - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
 • 15.09.2014 - początek okresu rejestracyjnego
 • 23.09.2014 - ostatni dzień okresu rejestracyjnego
 • 30.09.2014 - ostatni dzień roku akademickiego

1 egzamin uczelniany z języków obcych – na poziomie B2.
 2 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
Juvenalia – dzień wolny od zajęć  – 23.05.2014

W semestrze zimowym:

 • 14.11.2013  (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;
 • 08.01.2014  (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

W semestrze letnim:

 • 14.04.2014  (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;
 • 14.05.2014  (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.