IHE / IHE News / Seminarium instytutowe 5 marca

Seminarium instytutowe 5 marca

Seminarium instytutowe 5 marca

Serdecznie zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się w dniu 5 marca (wtorek) o godzinie 10:15 w sali T105 (tryb stacjonarny).

Referat wygłosi mgr. inż. Grzegorz Nehring. Temat wystąpienia: „Badania wpływu szybkości chłodzenia i domieszkowania popiołów lotnych z energetyki zawodowej na właściwości fizyczne witryfikatów celem polepszenia ich parametrów użytkowych”.