IHE / IHE News / Job offers / Archiwum / Praca dla Inżyniera ds. Analizy Obliczeniowej CFD

Praca dla Inżyniera ds. Analizy Obliczeniowej CFD

Instytut Energetyki (Pracownia Ogniw Paliwowych) zatrudni:

Inżyniera ds. Analizy Obliczeniowej CFD

Opis stanowiska:

 • Analiza stosów ogniw paliwowych orazurządzeń peryferyjnych (m.in. wymienniki ciepła, reformer paliwa, dopalacz) zwykorzystaniem pakietu FLUENT. Modelowanie stanów ustalonych oraznieustalonych. Modelowanie przepływu masy i ciepła w złożonej geometrii, w tymprzepływy reagujące. Optymalizacja geometrii. Generowanie siatek 3D, w tymsiatek parametrycznych. Obróbka wyników. Analiza wrażliwości.
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowychkrajowych i międzynarodowych.
 • Opracowywanie wniosków projektowych iwyników prac projektów badawczo-rozwojowych.
 • Współpraca i wsparcie zespołuprojektowego.

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • Bardzo dobra znajomość analizyobliczeniowej CFD, w szczególności pakietu FLUENT, umiejętność tworzenia siatek3D , w tym siatek parametrycznych;
 • Doświadczenie w zakresie wykonywaniaanalizy wrażliwości oraz optymalizacji z wykorzystaniem kodów CFD;
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz biegłaznajomość języka angielskiego;
 • Analityczne myślenie oraz wykształceniekierunkowe lub pokrewne (doktorat mile widziany)

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych,
 • Możliwość rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobywaniadodatkowych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy.

Osobyzainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

InstytutEnergetyki
Pracownia Ogniw Paliwowych
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: cop@ien.com.pl

Prosimy odopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moichdanych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dorealizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o OchronieDanych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Inneinformacje: Uprzejmieinformujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.