IHE / IHE News / Archived news / Harmonogram zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

Harmonogram zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2010 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2010 r. oraz Zarządzeniem Rektora nr 041/2010 z dnia 09-07-2010 zmieniającym Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

1. W roku akademickim 2010/2011 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:
1) uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2010 r.
2) początek zajęć semestru zimowego 02.10.2010 r.
3) DZIEŃ PW 15.11.2010 r.
4) początek wakacji zimowych 23.12.2010 r.
5) ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2011 r.
6) ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2011 r.
7) egzamin uczelniany z języków obcych 1 29.01.2011 r.
8) początek zimowej sesji egzaminacyjnej 30.01.2011 r.
9) termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 31.01.2011 r.
10) ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 13.02.2011 r.
11) początek okresu rejestracyjnego 14.02.2011 r.
12) początek zajęć semestru letniego 21.02.2011 r.
13) początek wakacji wiosennych 22.04.2011 r.
14) ostatni dzień wakacji wiosennych 26.04.2011 r.
15) dzień wolny od zajęć 02.05.2011 r.
16) JUVENALIA - dzień wolny od zajęć 2 13.05.201 1 r.
17) ostatni dzień semestru letniego 13.06.2011 r.
18) egzamin uczelniany z języków obcych 1 14.06.2011 r.
19) początek letniej sesji egzaminacyjnej 15.06.2011 r.
20) ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2011 r.
21) początek wakacji letnich 01.07.2011 r.
22) ostatni dzień wakacji letnich 31.08.2011 r.
23) egzamin uczelniany z języków obcych 1 01.09.2011 r.
24) początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2011 r.
25) termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 09.09.2011 r.
26) ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 18.09.2011 r.
27) początek okresu rejestracyjnego 19.09.2011 r.
28) ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień roku akademickiego 30.09.2011 r.
2. W semestrze zimowym:
  • 16.11.2010 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek;
  •  01.12.2010 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.
 3. W semestrze letnim:
  • 14.04.2011 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek;
  • 01.06.2011 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

1 egzamin uczelniany z języków obcych - na poziomie B2

2 w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku JUVENALIA - dzień wolny od zajęć -20.05.2011 r