IHE / IHE News / Archived news / Dobór i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych w zadanych warunkach użytkowania

Dobór i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych w zadanych warunkach użytkowania

Serdecznie zapraszamy architektów, inżynierów, studentów

na Seminarium p.t.

Prezentacja programu obliczeniowego doboru i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych w zadanych warunkach użytkowania

Seminarium odbędzie się dnia 18.06.2013

Instytut Techniki Cieplnej sala 105, ul. Nowowiejska 21/25, Warszawa

ig2

Harmonogram Seminarium

11.15 – 11.30 Wprowadzenie. Prof. nzw. Dorota Chwieduk - Informacja o realizowanym temacie badawczym

11.30 – 12.30 Prof. nzw. Dorota Chwieduk, Dr inż. Jerzy Kuta, inż. Jarosław Bigorajski, inż. Michał Chwieduk - Program obliczeniowy doboru i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych w zadanych warunkach użytkowania

12.30 – 13.00 Dyskusja i podsumowanie

Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”; umowa o dofinansowanie POIG.01.01.02-10-106/09-03

Nazwa Konsorcjanta : Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska 

Numer i nazwa Pakietu Tematycznego (PT): PAKIET PT7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Numer i nazwa tematu badawczego: Temat badawczy 3  Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjnej energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków

Kierownik Zadania Badawczego: Prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, ITC MeiL, Politechnika Warszawska

ig1
ig2
ig3