IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminarium instytutowe 18 października - ochrona własności intelektualnej

Seminarium instytutowe 18 października - ochrona własności intelektualnej

Seminarium instytutowe 18 października - ochrona własności intelektualnej

W najbliższy wtorek (18.10) o godzinie 10:15 w sali T105 odbędzie się seminarium ITC. 

Referat na temat ochrony własności intelektualnej wygłosi Pani rzecznik Magdalena Cybulska (NUMER WPISU NA LISTĘ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH: 3162), która jest pracownikiem Działu Ochrony Własności Intelektualnej. Będzie obecny również Pan Tomasz Poczęsny, kierownik  Działu Ochrony Własności Intelektualnej.

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Szczegółowy plan prezentacji jest następujący: 

  1. Kapitał intelektualny. Wynalazki, wzornictwo, know-how, wyniki prac B+R, utwory prawa autorskiego - wyjaśnienie praw i procedur ochrony
  2. Zdefiniowanie własności intelektualnej, która powstaje w ITC (urządzenia, zastosowanie, sposób, metoda, technologia)
  3. Jak chronimy własność intelektualną na Politechnice Warszawskiej? Prezentacja ścieżki postępowania i odpowiedzialnych komórek.
  4. Stan techniki – Metody ustalania w bazach danych urzędów patentowych i baz wiedzy, klasyfikacja patentowa.
  5. Aktywność wynalazcza innych polskich uczelni w obszarze energetyki. Prezentacja wyników.

Serdecznie zapraszam,

Mirosław Seredyński