IHE / IHE News / Archived news / V edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

V edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

V edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia, do udziału w V edycji uruchomionego przez Veolię Energię Warszawa programu „Zrób dyplom z Veolią”. Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z jedną z największych i najważniejszych firm sektora energetycznego. Nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie - do 16 września 2018 r. 

http://www.energiadlawarszawy.pl/news/v-edycja-programu-zrob-dyplom-z-veolia

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze zimowym 2018/2019, zdefiniowane zostało 19 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu:

  • do 16 września 2018 r. - nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
  • od 24 września 2018r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
  • do 1 października 2018 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,
  • do 12 października 2018 r. - podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu
  • 15 października 2018 – rozpoczęcie V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

 

Więcej informacji w zakładce „Aktualności”, na stronie internetowej:

 http://www.energiadlawarszawy.pl/news/v-edycja-programu-zrob-dyplom-z-veolia