IHE / IHE News / Archived news / Akademia Danfoss 2015

Akademia Danfoss 2015

Akademia Danfoss 2015

Po raz kolejny został ogłoszony nabór do programu Akademia Danfoss dla studentów chcących odbyć płatną praktykę w firmie Danfoss Poland Sp. z o.o.

Jeśli chcesz wygrać:

 • 5 000 PLN stypendium
 • Gwarantowane płatne praktyki w firmie Danfoss
 • Roczną opiekę mentorską eksperta Danfoss

Wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@danfoss.pl do dnia 8 kwietnia 2015 r.

JAK APLIKOWAĆ?

W tytule maila napisz: "AKADEMIA DANFOSS woj. mazowieckie" lub "AKADEMIA DANFOSS woj. pomorskie" (na podstawie lokalizacji Uczelni, na której studiujesz).

 • Średnia ocen z roku akademickiego 2013/2014
 • Zapoznałem się i akceptuję regulamin programu stypendialnego Akademia Danfoss
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego Akademia Danfoss organizowanego przez Danfoss Poland Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

UWAGA: Zgłoszenie do programu Akademia Danfoss jest jednoznaczne z chęcią odbycia płatnej praktyki w firmie Danfoss Poland Sp. z o.o.

 • Wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego 
 • Ocena dodatkowych osiągnięć kandydata (w oparciu o dane z CV) pod względem dodatkowych zajęć, przedsięwzięć lub zainteresowań
 • Argumentacja zaprezentowana w liście motywacyjnym  

II Etap (czas trwania: 9 kwietnia – 30 kwietnia 2015) rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Etap II zostanie zakończony wyłonieniem 12 kandydatów (półfinalistów), którzy zakwalifikują się do III Etapu.

 • Znajomość języka angielskiego 
 • Ocena zaprezentowania się kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
 • Przedstawienie pomysłu na własny rozwój – w formie projektu oczekiwanej od Danfoss opieki mentorskiej  

Wyłonieni półfinaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani do II etapu rekrutacji na płatne praktyki w Danfoss Poland Sp. z o.o. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland Sp. z o.o.    
III Etap (czas trwania: maj 2015) prezentacje każdego z 12 kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną, pokazujące pomysł danego kandydata na rozwiązanie studium przypadku - ”case study” zadanego przez osobę rekrutującą. Etap III zostnie zakończony wyłonieniem 6 finalistów.

 • Kreatywność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania 
 • Realność zaproponowanego rozwiązania studium przypadku, tj. czy realne jest jego wdrożenie? 
 • Poziom formalny oraz merytoryczny prezentacji, w tym umiejętność przedstawienia zagadnienia w ciekawy sposób  

Wyłonieni finaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani na płatne praktyki w Danfoss Poland Sp. z o.o. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland Sp. z o.o.  
IV Etap (czas trwania: maj - czerwiec 2015) Finałowe głosowanie Komisji Rekrutacyjnej na podstawie multimedialnego CV przygotowanego przez kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu. Etap IV zostanie zakończony wyborem 3 laureatów, którzy otrzymają główną nagrodę. 

 • Poziom zaprezentowania się kandydata w multimedialnym CV (przygotowanym przez niego na potrzeby IV etapu programu) 
 • Ocena dotychczasowych dokonań studenckich i zawodowych, w tym skuteczności realizacji dotychczasowych projektów/przedsięwzięć 
 • Spójność dotychczasowej i planowanej ścieżki rozwoju kandydata

  
V Etap (czas trwania: czerwiec 2015) Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przez opiekuna praktyki.
UWAGA: Odbycie minimum miesięcznej praktyki jest obowiązkowe dla Laureatów.   

więcej na stronie:

http://www.danfoss.com/Poland/JobsAndCareers/Akademia-Danfoss/