IHE / About / Students scientific associations / Koło Naukowe Napędów MelProp

Koło Naukowe Napędów MelProp

Koło Naukowe Napędów MELprop należy do grona najmłodszych organizacji studenckich wpisanych w rejestr działalności Kół Politechniki Warszawskiej. Swoją działalność rozpoczęło 30 listopada 2009 roku w ramach Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej wydziału MEiL.

Koło naukowe MELprop współpracuje również ze Studenickim Kołem Aerodynamiki Pojazdów. W ramach współpracy członkowie koła zajmują się projektem zespołu napędowego rekordowego pojazdu „Kropelka”.

opiekę merytoryczną nad kołem pełni prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras.

Odwiedź naszą stronę http://melprop.meil.pw.edu.pl