IHE / IHE News / Archived news / Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej

Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej

Zapraszamy do udziału w programie stażowym w USA dla studentów w ramach programu „Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej”
Program daje szansę ubiegania się o płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w uzyskaniu wizy.
O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na uczelniach wyższych, biegle władający językiem angielskim i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Rekrutacja na Politechnice Warszawskiej prowadzi

mgr inż. Jan Błaszczyk

Instytut Techniki Cieplnej  ul Nowowiejska 21/25,

00-665 Warszawa pok. 209,

e-mail: jan.blaszczyk@itc.pw.edu.pl

 Aplikacje należy złożyć pod tym adresem do 25 listopada 2011 (forma papierowa bez aplication form) a następnie złożyć wniosek on-line na stronie internetowej

http://www.stypendia-pomostowe.pl/Aplikowanie.html

w zakładce „złóż wniosek” a następnie w programie „program staży zagranicznych 2012.”        

 do 28 listopada 2011. Aplikacja powinna zawierać

  • Formularz zgłoszeniowy (aplication form składany on-line w języku angielskim)
  • CV
  • List motywacyjny
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen
  • Transcript of records

Do pobrania: